Exposicions
Marcs i gravats
Estrada
20 gravats de la Suite Vollard
Bestiari
Antoni Llena. Obres 1967-2012
Steinberg
Hernández Pijuan
Luis Marsans
Chillida, Millares, Saura, Tàpies
Català-Roca
Miró
De Rússia a la URSS
Papers
Jeff Cowen
Picassos
Fotografies