Luis Marsans. A  la recerca del temps perdut

Cartells

Robert Janz

Antoni Llena. Fragments d'una trajèctoria

Marcs i gravats

Estrada

Joan Vilatobà

20 gravats de la Suite Vollard

Bestiari

Antoni Llena

Steinberg

Hernández Pijuan

Luis Marsans

Chillida, Millares, Saura, Tàpies

Català-Roca

Miró

De Rusia a la URSS

Papeles

Jeff Cowen

Picassos

Fotografies

 

Luis Marsans. A  la recerca del temps perdut

Cartells

Robert Janz

Antoni Llena. Fragments d'una trajèctoria

Marcs i gravats

Estrada

Joan Vilatobà

20 gravats de la Suite Vollard

Bestiari

Antoni Llena

Steinberg

Hernández Pijuan

Luis Marsans

Chillida, Millares, Saura, Tàpies

Català-Roca

Miró

De Rusia a la URSS

Papeles

Jeff Cowen

Picassos

Fotografies